CSR Management 

Ansvarlig forretning

Atria er forpligtet til drive en ansvarlig forretning og lytte til kravene fra vores nærmiljø og interessenter. Vi er styret af profitabel vækst, etik og værdiskabende partnerskaber.

Gennem ansvarlig drift tilstræber vi at sikre gunstige vilkår for vores nuværende og fremtidige drift. I overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling tager vi hensyn til de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af vores aktiviteter inden for alle vores forretningsområder. Vi kræver også, at vores forretningspartnere overholder lignende principper i deres drift.

Virksomhedsansvar er integreret i alle niveauer af vores drift: mål, værdier, driftsstrategier, ledelse og det daglige arbejde.


Virksomhedsansvar styres på koncern- og lokalt niveau

Fælles driftsprincipper fastlægges på koncernniveau. Driften er afstemt efter disse principper, og fælles udviklingsprojekter fastlægges for alle forretningsområder. Rapportering relateret til virksomhedsansvar implementeres også på koncernniveau. Ansvaret udvikles som en del af den daglige operationelle ledelse på tværs af Atrias forretningsenheder/markeder. Styregrupper i forretningsområderne analyserer deres nøgleinteressenters forventninger og igangsætter eventuelle nødvendige udviklingsprogrammer.