Atrias klimamål er officielt godkendt af Science Based Targets


Science Based Targets-initiativet (SBTi) har i januar 2023 officielt godkendt Atrias emissionsreduktionsmål. Målene er baseret på Paris-klimaaftalen og sigter mod at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C globalt.


Vores Executive Vice President of Sustainability for Atria Group Merja Leino udtaler I den forbindelse:  “Atria is a Nordic leader in sustainable food production. Over the years, we have honored our responsibilities and resolved significant challenges. We want to ensure people’s well-being and pure food production. We have been doing this work successfully for decades – and will continue to do so. The science-based targets that have now been approved demonstrate our commitment to reducing emissions,” I de mål, der er godkendt af SBTi, forpligter Atria sig til at reducere drivhusgasudledningerne fra sine egne operationer (Scope 1 og 2) med 42 % inden 2030 fra 2020-niveauer. Målet for Scope 3 udledningerne omfatter udledninger relateret til indkøbte varer, råvarer og tjenesteydelser. Reduktionsmålet for Scope 3 udledninger er 20 % pr. ton forarbejdet kød i 2030.


Hovedfokus for CO2-reduktionsforanstaltninger i Scope 1 og 2 er at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energi. Det sker eksempelvis ved at indføre vindkraft og øge brugen af solenergi på Atria Finlands produktionsanlæg, Atria Sverige erstatter fossile brændstoffer med biobaserede, og Atria Danmark og Estland øger brugen af vedvarende energi. 


Atrias produkters miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus fokuserer på produktionen af kød, der er hovedingrediensen langt de fleste produkter. Primærproduktion er derfor nøglen til at reducere Scope 3 udledningerne. Det er essentielt at fortsætte og uddybe samarbejdet gennem 120 år med kødproducenter. Atria sigter mod markant at reducere energiforbruget og CO2 udledningerne fra sin industrielle produktion og at udvikle bæredygtig kødproduktion med vores kontraktproducenter.