CSR-Rapporter

I Atria Group udarbejder vi hvert år en CSR rapport, der beskriver den indvirkning Atria har på vores omgivelser, stakeholders og samfundet som en helhed. Rapporten giver et overblik over vigtige CSR tiltag, resultater og effekter og viser hvordan vi tager ansvar i vores nuværende og fremtidige virke.


Som grundlag for rapporteringen anvender Atria de internationale Global Reporting Initiative (GRI) standarder, hvor virksomheders ansvar ses ud fra et økonomisk, socialt og miljømæssigt ansvar. Atria har ud fra GRI-retningslinjerne udvalgt de målinger og indikatorer, der er væsentlige for vores drift og interessenter. Atria Corporate Responsibility Report 2019 sammenligner også rapportens omfang med miljø-, social- og ledelsesindikatorer (ESG), FN's Global Compact-mål og målene for bæredygtig udvikling.


CSR-rapporten er et supplement til Atrias årsrapport, hvor styring og realisering af strategi og finansielle indikatorer rapporteres.


Atrias første Corporate Responsibility Report blev offentliggjort i 2009.